แชร์สูตรลับ! เขียน Resume ด้วย ChatGPT

ChatGPT ถือเป็นระบบ AI ในรูปแบบ Chatbot (แชตบอท) เพื่อใช้งานและตอบโจทย์กับทุกคำถามหรือข้อสงสัยได้อย่างครอบคลุม เช่น การให้ข้อมูล เขียนโค้ด เขียนโปรแกรมเบื้องต้น แก้โจทย์คณิตศาสตร์ จัดทริป การเล่นมุกตลก

แม้ว่าตอนนี้ ChatGPT ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้แบบ 100% แต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ ถือเป็นเครื่องมือช่วยแบ่งเบาหน้าที่บางอย่างในการทำงาน ไม่เพียงเท่านี้แต่ ChatGPT ยังสามารถช่วยหางานด้วยการเขียน Resume ได้อีกด้วย

คุณต้องการให้ ChatGPT ช่วยทำอะไรกับเรซูเม่ของคุณและต้องใช้คำสั่งไหนบ้าง ? วันนี้ Tech Combine นำ Template ข้อความมาฝากทุกคนกัน 

1.ต้องการให้เขียนเรซูเม่ให้ใหม่ทั้งหมดในรูปแบบที่ดีกว่าเดิม

เมื่อขอให้ ChatGPT สร้างเรซูเม่ใหม่ สิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือข้อมูลที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจาก AI ไม่ได้ทราบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับภูมิหลังทางอาชีพของเรา

ตัวอย่าง : 

 1. แนะนำตัวและแจ้ง ChatGPT ว่า ให้สร้างเรซูเม่สำหรับตำแหน่งที่เราต้องการสมัคร

               Hi ChatGPT, my name is [Name] and I need your help creating a resume for a software engineer position. I recently graduated from ABC University with a degree in Computer Science and completed an internship with XYZ Corp. 

 1. เขียนเล่าประสบการณ์การฝึกงาน

               During my internship, I worked on a web application that helped automate the company's sales processes, resulting in a 30% increase in sales efficiency. I developed the front end of the application using React, and the backend using Node.js, and collaborated with other interns and engineers in an Agile environment.  

 1. เล่าประสบการณ์การทำงานเพิ่มเติม

               Additionally, I have experience working on personal projects such as a weather app using Java and an e-commerce website using Python and Django. In addition to my project experience, I have participated in several hackathons, including the HackMIT and HackNY hackathons, where I developed solutions to real-world problems, such as a chatbot to assist with mental health and a parking management system. 

               At HackMIT, my team won 3rd place and at HackNY, we won the Best User Experience award. I've also participated in coding contests such as the ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC), where my team ranked in the top 10% of participants. 

               Additionally, I earned a certification as an AWS Cloud Solutions Architect, demonstrating my knowledge of cloud infrastructure and services. I'm proficient in Java, Python, and C++, and I'm familiar with software development methodologies such as Agile and Scrum. I have a resume template that I want you to use as a guide, but please focus on highlighting my technical skills, education, and internship experience.

Note : เทมเพลตนี้คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเพราะมีการบอกข้อมูลโดยละเอียดถึงบทบาทหน้าที่ของงาน วุฒิการศึกษา การแข่งขันต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วม การได้รับการรับรองรวมไปถึงโปรเจกต์ที่เคยทำ

Tips : ให้แนะนำตัว, เขียนประสบการณ์พร้อมทั้งรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาให้ครบถ้วนในครั้งเดียวและส่งข้อมูลให้ ChatGPT เพื่อทำการสร้างข้อมูลสำหรับทำเรซูเม่ขึ้นมา

ตัวอย่างคำตอบจาก ChatGPT :

Objective: Seeking a software engineer position that will utilize my technical skills and experience in software development.


Education:

 • Bachelor of Science in Computer Science, ABC University (Graduation Date)
 • Relevant coursework: Data Structures and Algorithms, Object-Oriented Programming, Database Systems, Operating Systems, Computer Networks.

Internship Experience:

 • Software Engineering Intern, XYZ Corp (Internship Duration) Worked on a web application that automated the company's sales processes, resulting in a 30% increase in sales efficiency.
 • Developed the front-end of the application using React and the back-end using Node.js.
 • Collaborated with other interns and engineers in an Agile environment to ensure project completion within deadlines.


2.ต้องการให้อัปเดตเรซูเม่เป็นข้อมูลล่าสุด

ตัวอย่าง : 

 • Please generate a one-page resume for me as a software engineer with 5 years of experience. The resume should highlight my experience with full-stack web development using Python and Django, as well as my experience with AWS and Docker. Can you also provide sample metrics for measuring the success of projects I've worked on in terms of performance and scalability? I've attached my current resume and feel free to make any changes or improvements as needed. 
 • This is my current resume: [paste your resume].

Note : เทมเพลตนี้ ขอให้ ChatGPT จัดเตรียมเมตริกตัวอย่างสำหรับวัดความสำเร็จของโปรเจกต์ในแง่ของประสิทธิภาพที่วัดผลได้ พร้อมทั้งปรับขนาดข้อมูลและประวัติย่อ

Tips : ตรง [paste your resume] ให้ใส่ข้อมูลเดิมในเรซูเม่ที่ยังไม่ได้ทำการอัปเดต เช่น ต้องการอัปเดตประสบการณ์ทำงานใหม่ ให้ใส่ประสบการณ์ทำงานเดิมที่เขียนในเรซูเม่ฉบับเดิมใน [paste your resume] 


3.ต้องการให้เรียบเรียงประวัติการทำงานเพื่อให้ข้อมูลออกมาสมบูรณ์แบบ

เมื่อได้รับข้อมูลเรซูเม่ฉบับเต็มจาก ChatGPT มาแล้ว หากต้องการให้ ChatGPT ช่วยเรียบเรียงประโยคให้สมบูรณ์แบบขึ้นให้ใส่แจ้ง ChatGPT ให้ทำการเรียบเรียงคำใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ตัวอย่าง : 

 • Please revise the project section of my resume into a concise and impactful format, utilizing bullet points. Please include three bullet points for each project, with a focus on incorporating quantifiable metrics to highlight project successes and achievements.

ตัวอย่างคำตอบจาก ChatGPT :

Projects:

Automated Sales Web Application:

 • Developed the front end of the application using React and the backend using Node.js.
 • Collaborated with a team of interns and engineers in an Agile environment to deliver the project on time and within budget.
 • Achieved a 30% increase in sales efficiency, resulting in an estimated annual revenue increase of $500,000.

Mental Health Chatbot:

 • Designed and implemented a chatbot using Python and natural language processing to provide support for mental health issues.
 • Integrated the chatbot with multiple messaging platforms, including Facebook Messenger and Slack, reaching a user base of over 1,000.
 • Increased the user engagement rate by 25% compared to traditional mental health support services.

Tips : หลังจากได้ข้อมูลเรซูเม่ฉบับเต็มจาก ChatGPT มาแล้ว หากต้องการให้ ChatGPT ช่วยเรียบเรียงประโยคให้สมบูรณ์แบบขึ้นให้ใส่ประโยค

.

หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดสำหรับใช้ในการเขียนเรซูเม่มาจาก ChatGPT แล้ว เราสามารถนำข้อมูลทั้งหมดนั้นไปสร้างเรซูเม่ในเทมเพลตและรูปแบบที่เหมาะกับเราและงานที่เราทำได้เลย ! เว็ปแนะนำสำหรับเทมเพลตเรซูเม่ฟรี คือ Canva, Novoresume และ Resume.com เป็นต้น แต่อย่าลืมว่าควรเลือกใช้เทมเพลตที่อ่านง่าย สบายตาและต้องใส่ข้อมูลได้ครบถ้วนด้วยนะ

จบไปแล้วสำหรับสูตรลับเขียนเรซูเม่ด้วย ChatGPT ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะ ใครที่อัปเดตเรซูเม่เสร็จแล้วแวะมายื่นเรซูเม่กับ Tech Combine ได้ที่ : https://www.techcombine.co/careers