8 Skills ที่ IT Recruiter มองหาจาก Candidate

สมัยนี้จะสมัครงานทีก็ต้องมี Skills รอบด้าน วันนี้ Tech Combine จะมาแชร์ Top 8 Skills ที่ IT Recruiter มองหาจาก Candidate มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1.Technical expertise (ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค)  

ควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ และมีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

2.Problem-solving skills (ทักษะการแก้ปัญหา)

ควรวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้

3.Communication skills (ทักษะการสื่อสาร)

สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่ทุกอาชีพต้องใช้ การมี Communication skills จะทำให้สามารถทำงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 

4.Collaboration skills (ทักษะการทำงานร่วมกัน)

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ 

5.Adaptability skills (ความสามารถในการปรับตัว)

สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี กระบวนการการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

6.Time management skills (ทักษะการจัดการเวลา)

สามารถจัดการเวลาได้อย่างประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามเวลา

7.Leadership skills (ทักษะการเป็นผู้นำ)

การเป็นผู้นำไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่งเท่านั้น แต่เป็นมุมมองความคิดและวิสัยทัศน์ที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายนั้นสำเร็จ เช่น ความรับผิดชอบ รวมไปถึงการเป็นผู้นำของทีมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

8.Continuous learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

แม้เราจะเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ มากตั้งแต่เด็ก แต่แม้ในตอนทำงานแล้วก็ยิ่งต้องเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและติดตามเทรนด์ เทคโนโลยีตลอดเวลาจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้โลกจะหมุนไปแบบไหนก็เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและอยู่รอดกับมันได้

จบไปแล้วสำหรับ Top 8 Skills ที่ IT Recruiter มองหาจาก Candidate หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ Candidate หลาย ๆ คนนะ รอบหน้า Tech Combine จะมาแชร์ความรู้อะไรอีก กดติดตามพวกเราไว้ได้เลย!